Fortrydelsesret og returvarer

A. Fortrydelsesret

Køber har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. - Nu hvor det er jul kan varer byttes indtil 15. januar.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele Casa Living sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

B. Følge af fortrydelse

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Casa Living alle betalinger modtaget fra køber uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Casa Living har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde denne aftale.

Casa Living gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Køber skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret Casa Living om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis køber returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Casa Living kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Casa Living har modtaget varerne retur.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

C. Køber kan ikke gøre fortrydelsesretten gældende i følgende tilfælde:

Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos køber, som køber på forhånd udtrykkeligt har anmodet om.

Når en tjenesteydelse er blevet fuldt udført, når udførelsen blev påbegyndt med købers accept.

Specielt fremstillede varer – dvs. varer der er hjemtaget på bestilling.

Reklamation

Alle vores varer er valgt ud fra nøje krav til kvalitet, men det kan jo alligevel ske, at der er en fejl på enkelte varer. Som forbruger har du 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Skulle du mod forventning modtage en vare med fejl, skal du kontakte os med samme. Så kan vi sammen finde en løsning, hvor vi er sikre på, at du fortsat er en tilfreds kunde i vores butik.

Returvarer, byttevarer og reklamationer sendes til vores showroom mod forudgående aftale:

Ring på tlf. 51207135

Casa Living
Priorskov Gods
Priorskov 11
4800 Nykøbing F.

Til toppen